slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow

Anhydriet Vloer

Beekmans vloeren schuurt uw anhydriet vloeren tegen scherpe tarieven,en kan deze voorzien van een daarvoor bedoelde hechtprimer zodat uw vloer legklaar is voor verdere afwerking.

Wanneer of waarom moet u een anhydriet vloer schuren?

Na het verpompen, verspreiden en afdobberen van de gietspecie ontstaat een dun laagje “bleedingwater” aan het specieoppervlak. In dit waterlaagje kan de aanwezige kalk, afkomstig uit de specie, met kooldioxide (CO2) uit de lucht reageren tot calciumcarbonaat (CaCO3). Dit calciumcarbonaat zet zich op het oppervlak af als een dun schilferig huidje. Indien een hechtende vloerafwerking (tapijten,pvc vloeren,linoleum enz.)moet worden aangebracht, is het noodzakelijk dit huidje te verwijderen.

 

Het verwijderen van het calciumcarbonaathuidje kan plaatsvinden door machinaal schuren liefst met schuurschijven voorzien van diamant toplagen. ,Schuren heeft als voordeel dat ook kleine oneffenheden worden verwijderd. Voor het schuren moet een daarvoor geschikte machine en bijbehorende diamantschijven worden gebruikt. Uiteraard zal de vloer eerst voldoende moeten zijn uitgehard om beschadigingen te voorkomen. Bovendien levert het te vroegtijdig schuren praktische problemen op omdat de schuurschijven snel “dichtslibben” als gevolg van het te vochtige materiaal. Bij goede drogingscondities kan doorgaans twee à drie weken na het gieten met het schuren worden begonnen. Na het schuren zal het ontstane stof verwijderd moeten worden ,met een hiervoor bestemde industrie stofzuiger waarna de vloer gereed is om te worden afgewerkt.

 

Echter elk type dekvloer wordt in Nederland niet applicatie gereed opgeleverd, waardoor het aan de stoffeerder is om te bepalen of hij nog een nabehandeling noodzakelijk vindt.

 

Wij van Beekmans vloeren geven regelmatig het advies na het schuren de vloer te voorzien van een hechtprimer .